JOHANNES SETÄLÄ -KESKUS

Keskuksen toiminta perustuu samaani Johannes Setälän elämäntyön ja suomalais-ugrilaisten ja arktisten kansojen ekologisen maailmankuvan kunnioittamiseen sekä esivanhempiemme luonnontajun palauttamiseen ja opettamiseen tuleville sukupolville.


THE CENTRE FOR FINNO-UGRIC AND ARCTIC SHAMANISM

The work of the Centre is founded on respecting the lifework of shaman Johannes Setälä and the ecological worldview of Finno-Ugric and Arctic peoples, as well as on returning and teaching our ancestral Nature Sense for future generations.